top of page
Şiir ve Edebiyat Sanatı
Yardımcı sayfalar - 3
Edebi Şiir ile Madencilik Konulu Şiirler Arasındaki Farklar
Edebi Şiir ile Madencilik Konulu Şiirler Arasındaki Farklar

        Toplumsal yaşamın aynası olan edebiyat kültürel yaşamı olduğu gibi çevresel sorunları da dile getirmektedir. İnsanın yer aldığı her alan şiirin konusu olmak için uygundur. Türk edebiyatında halk şiirlerinde genellikle aşk, doğa, kahramanlık, ölüm gibi konular görülmektedir.

 

       20. Yüzyılın başlamasıyla halk köy hayatından sıyrılıp şehir yaşamına geçmiştir. Şehirde yaşamı ile başlayan sanayi hayatıyla halkın çoğu işçi sınıfına dahil olmuştur. Edebiyat halkın sorunlarına odaklanan, onların yaşamlarından, duygularından izler taşıyan bir sanat dalı olduğu için, bu toplumsal değişim karşımıza çıkan şiir ve edebiyat örneklerini de etkilemiştir.

       

       Madencilik konulu şiirler, Modern edebiyat dönemi ve Cumhuriyet Dönemi şiirlerinde karşımıza çıkmaktadır. Toplumun aykırı kesimini ele alan bu şiirler edebi şiirlerden farkı bulunmaktadır. Gelin bunları birlikte inceleyelim.

       

        1.Duygu Açısından

Madencilik konulu şiirler edebi şiirlere göre farklı duygulara değinirler. Edebi şiirlerde geçen aşk, hasret, yurt sevgisi gibi konular işlense bile bu şiirlerde yoğun ve histerik kelime seçimleri ile ele alınır. Örneğin; sevgiliye hasret karşılıksız aşktan değil, işçi olmanın ve çalışmanın yarattığı koşullardan dolayı olarak anlatılır.

 

        2. Yazı Biçimi Olarak

Edebiyatımızda, yıllarca sanatın toplum için mi yoksa sanat için mi olduğu tartışıldı. Daha sonra konu şiire geldi ve kulak için kafiye-göz için kafiye tartışmaları başladı. Şairler ve yazarlar duygularını en iyi nazım biçimleri ile okuyucuları ile buluşturmayı hedeflediler. Ancak madencilik konulu şiirlerde bunu görememekteyiz.  

 

Yazılış tipi olarak daha serbest bir biçime sahip olan bu şiirler belirli ölçü ve kafiye kalıplarına bağlı kalmadan yazılırlar. Böylece serbestlikten gelen çekicilikleri ile okurlarına farklı bir haz tattırırlar.

 

        3. Zaman Olarak

Madencilik konulu şiirler edebi şiirlerden farklı olarak çoğunlukla meydana gelen toplumsal sorunlardan sonra ortaya çıkarlar. Yaşanan olayları ve hissedilen duyguları edebi bir biçimde o olayın içinde olmayan kişilere aktarmak ana amaçlarındandır.

  1. Yazar Profili

Nasıl bir şair imkânsız aşk duygusunu tatmadan onu mısralara dökemiyorsa, madencilik konulu şiirlerde de aynısı geçerlidir. Sürecin içinde bulunmayan kişilerin o duyguları anlatabilmesi mümkün bir seçenek değildir. Bu yüzdendir ki özellikle yakın dönemde yazılan madencilik konulu şiirler işçi sınıfının kendi kaleminden çıkmaktadır. Kendi yaşadıklarını en yalın duygular ile anlatmak okuyucuların onları daha güçlü hissetmesini sağlamaktadır.

 

        Siz de madencilik sektöründe çalışıyor veya okuyorsanız, bu duyguları en iyi aktaracak olanlar da sizlersiniz. Madensanat.org olarak düzenleyeceğimiz Şiir ve Edebiyat Yarışmasına kaydolup madenciliği sizin kaleminizden okumamızı sağlayabilirsiniz.

bottom of page