top of page
Doğal Taş Koleksiyonculuğu
Yardımcı sayfalar - 5
Terimler
 
Doğal Taş Koleksiyonculuğu ile İlgili Bilinmesi Gereken Terimler

        Yaygın bilinen sanat adlandırılan daha farklı bir yere sahip olan doğal taş koleksiyonculuğu kendi içerisinde ayrı bir dünyadır. Her ne kadar taş isimlerini biliyor olsak da bu alanın içine girdikçe aslında bu bilgilerimizin yetersiz olduğunu hissedebiliriz.

        Böyle bir durumda rehber olarak kullanabileceğiniz doğal taş terimlerini Madensanat.org olarak sizler için bir araya getirdik.

Ocak: Her cins doğal taşın; bulunduğu yerden istenilen özelliklerde çıkartılması için yerkabuğuna; üstü havaya açık veya kapalı özel şekil verilmesi

Gönyeleme: Taşın bir kenarının düzeltilerek gönye ile diğer kenarının düzeltilmesi

Madeni kenet: Taşları kenetleyen özel madeni parçalar

Moloz taşlar: Ocakta çıkarılan ve bir işçinin kaldırıp işleyebileceği boyutta kırılan (en çok 100 kg) inşaata elverişli, tabii taşlar

Taş tomruk: Taş blokların kullanılacağı amaca göre varyoz, çekiç, kama ve elmas tel veya disk ile kabaca yontularak az çok geometrik şekillendirilmiş hali

Kesme taş: Bütün yüzleri ön, arka, alt, üst ve yanları ince yonu olarak işlenmiş taşlar

Taş kenet: İki doğal taşın bitiminde istenilen bir doğrultuda taşların birinin diğerine göre hareketini, yabancı madde kullanılmaksızın önlemek amacı ile taşlara verilen şekil

Birleştirici: Doğal taşı oluşturacak parçaları dağılmayacak şekilde birbiriyle bağlayan doğal çimento

Renkli damar: Taştaki çatlakların birleştirici ve renk verici maddelerle dolmasından meydana gelen damarlar

Sağlam damar: Taşın oluşu sırasında ya da oluşundan sonra kazanılmış, sıkı kenetlenmiş süreksizlik

Ters damar taşı: tortul taşlarda görülen tabakalaşma konumlarının yön değiştirmesi

Tel Damar: Taş içinde çeşitli şekillerde olabilen, ince metalik maden damarlarıdır.

Ters Damar Taşı: Tortul taşlarda görülen tabakalaşma konumlarının yön değiştirmesidir.

Yumuşak tel damar: Taş içinde çeşitli şekillerde olabilen, yumuşak maddelerden olabilen ince damarlar

Killi Damar: Tabaka içinde genellikle tabaka yüzeyine paralel olan, değişen şekil ve kalınlıktaki ve yapıştırıcı kabiliyeti az olan killi damardır.

Alın: Doğal taşın çıkıntı yapan en ileri yüzü

Taş blok: Moloz taşlardan daha büyük boyutta doğal taşların ocaktan çıkarıldığı hali

İnce yonu: Doğal taş yüzeyinin üretim yüzeyine paralel olarak, yanlarının 5-10 cm derinliğine kadar kalem, tarak, mucarta ve midizle işlenmesi

Kaba Yonu: Taş yüzlerinin üretim yüzeyine paralel olarak tamamen ve taş yanlarının 3-5 cm derinlikte çekiç, murç ve keski ile işlenmesidir.

Çekiçle Yüzlenmiş Mozaik Taş: Üretim yüzünün bilinen bir kural gereğince şekillendirilmesi için, taşların yüzlerinin ve yanlarının çekiçle düzeltilmiş halidir.

Yüzleme: İki kesişen kenarın kalemle doğrultularak taş yüzü düzleminin belirtilmesidir.

        Tabi ki bu terimler doğal taş koleksiyonculuğu sanatının tamamını oluşturmamaktadır. Ancak profesyonelliğe geçiş yaparken sizlere yol gösterecek ve ilerlemenizi sağlayacak niteliktedir. Doğal taş koleksiyonculuğu ile ilgilenmeye başladığınız zaman bu terimlerden daha fazlası ile karşılaşacaksınız. 

bottom of page