top of page
Resim Sanatı
Yardımcı sayfalar - 3
Van Gogh ve Madenciliğe İlgisi
Van Gogh ve Madenciliğe İlgisi

       Resim sanatı deyince şüphesiz aklınıza gelen ilk isimlerden biri Van Gogh’tur. Dünyada resim sanatının en başarılı ve önemli sanatçılarından olan Hollandalı art izlenimci Van Gogh’un hayatında madencilik ayrı bir önem arz etmektedir. Bunu hem döneminde yaptığı tablolardan hem de kardeşine yazdığı ve sonradan belge niteliği taşıdığı için koruma altına alınan mektuplarından anlamaktayız. Gelin Van Gogh’un madenciliğe karşı bu ilgisinin ve merakının sebebini birlikte okuyalım.

        Van Gogh orta halli bir ailenin çocuğu olarak doğmuş ve sakin bir çocukluk geçirmiştir. Resim yapmaya daha bu yaşlarda başlasa bile asıl ressam olmaya karar vermesi 27 yaşında olmuştur. İşte madencilik hikayesi burada başlıyor.

 

        Ressam olmaya karar vermeden birkaç yıl önce Van Gogh dine karşı aşırı ilgi duymaya başlar ve din adamı olmaya karar verir. 25 yaşındayken vaizlik yapma arzusu içine girer ve Belçika gider. Din eğitimi almamış olmasına rağmen Van Gogh, Mons kenti yakınlarındaki Wasmes köyüne alaylı vaiz olarak atanır. Bu köy geçimini kömür madenciliği ve kömür sanayisi ile sağlamaktadır.

     

        Burada görev yaptığı süre zarfında maden çalışanlarını yakından inceleme fırsatı bulan Van Gogh, içinde bulunduğu durumu hem o dönem çizdiği tablolara hem de mektuplularına yansıtır. Daha çok natürmortlar ve çalışan köylü tasvirleri bulunan ilk eserlerinde bu esintileri çok net görebilmekteyiz. Bu çalışmaları ile daha sonra resmettiği eserler arasındaki en büyük fark canlı renkler kullanmamış olmasıdır.

 

        Buradaki hayatı Van Gogh’u hem ressamlık kariyeri açısından hem de hayattaki konumu açısından önemli bir yere sahipti. Orta sınıftan gelen Van Gogh ilk kez işçi sınıfı ile tanışma fırsatı bulmuştu. Buradaki maden işçilerinin hayatlarından çok etkilenen Van Gogh ressam olduktan sonra da konularını buradan seçti. O zamanlar hayran olduğu ressam Jean Fronçois Millet gibi o da işçi yaşamını resimlerine dökmek istiyordu.

 

        Maden ocaklarında geçirdiği süre zarfında Van Gogh yoğun olarak ilk kez doğayla çalışmaya başladığını belirtmiştir. Madencilerin oturduğu kulübelere orada bulunduğu zamanlarda yaptığı resimlerde yer verirken kariyeri boyunca da bu temayı çokça kullandı.

 

        Van Gogh’un maden ocaklarında yaptığı resimlerden çok azı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Yazdığı mektuplarda resimlerinin çoğunu imha ettiğini belirtmiştir. Sanat eleştirmenleri Van Gogh’un bu davranışının sebebini kendi tarzını bulmaya çalıştığı belirsiz dönemi hatırlattığı için o tablolardan rahatsız olduğuna bağlamaktadır. Maden köyünde geçirdiği zorlu yaşamdan sonra Van Gogh kesin olarak yaşamına ressam olarak devam etmek istediğini anlamıştı.

   

        Günümüzde Van Gogh’un resimlerine model olan maden ocağı faaliyetlerine devam etmemektedir. Ancak o dönem maden ocağına giriş için kullanılan bir noktada Van Gogh’un anıtı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra onun anısını yaşatmak için her yıl Ocak-Mayıs ayları arasında “Borinage’deki Van Gogh” adlı sergi düzenlenmektedir

bottom of page