top of page
Resim Sanatı
Yardımcı sayfalar - 6
Realizm ve Maden 
Resimde Realizm Akımı ve Madencilik

        Dünyada sanat tarihi sosyal hayattan etkilenerek ilerleme göstermiştir. Sosyal gelişimler, yönetim şekilleri, bilimsel bulgular, halkın sosyoekonomik durumu gibi birçok etken sanat tarihine yön vermiş ve yeni akımlar ortaya çıkarmıştır. Realizm de bu şekilde ortaya çıkmış sanat akımlarından biridir. Halkın kendisinin, işçi sınıfının resme konu olması realizm akımının göstergelerindendir.

        19. yüzyılın ikinci yarısında resim camiasında romantizm akımı hakimdi. Bu dönemlerde yaşanan bilimsel çalışmalar insanların sadece gördüğüne inanması gerektiği düşüncesini savunuyordu. Gözlem ve deneylerin sıklıkla gerçekleşmesi ve gerçeğe önem verilmesi Pozitivizm felsefesinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Pozitivizm etkisi olarak da resim alanında realizm akımı ortaya çıkmıştır. Realizm bunun yanı sıra Romantizmin aşırı duygusallık yarattığı ortama da tepki niteliğindeydi.

        Realizm de konular gerçek yaşamdan alınmaktaydı. Yaşanan veya gözlenen gerçek tüm çıplaklığıyla sanata aktarılıyordu. Bu sanat akımı ile ortaya çıkan tablolar adeta bir fotoğraf makinesi gibi yaşamı birebir yansıtıyordu. Realist sanatçılar çalışmalarında sıradan insanlar olarak tanımlanan köylü, işçi, emekçi veya üretici sınıfların yaşamına yer vermektedirler.

        Toplumun temelde değiştiği bu dönemde sanat camiası da bu değişime ayak uyduruyordu. İşçi sınıfının kendini duyurduğu bu yıllarda maden ocakları ve maden işçileri de çokça tablolarda yerini bulmuştu. Realizm akımının en çok bilinen tablolarından biri olan Gustave Courbet’in “Taş Kırıcılar” adlı eseri bu durum en iyi örneklerindendir.  Sıradan maden işçilerinin hayatı gerçekçi ve sade bir tablo ile karşımıza çıkmaktadır. 

        Tabloda gördğümüz iki kişiden biri oldukça yaşlı iken, diğeri ona göre genç bir kişidir. Sanatçı bu bakış açısıyla topumda her yaştan kişinin maden işçisi olarak çalıştığını belirtmek istemiş ve işçi sınıfının hayatına dikkat çekmeye çalışmıştır. Hayatın zor tarafları gerçekçi, tutarlı ve abartılmış duygulardan arındırılmış şekilde, olduğu gibi resmedilmeye başlanmıştır.

        Kullanılan kahverengi ve gri renkler işin ve hayatın zorluğunu daha iyi yansıtmak için seçilmiştir. Resmedilen kişilerin içinde bulunduğu atmosferi en iyi şekilde yansıtabilmek için canlı renklerden uzak durmayı tercih etmiştir.

        Toplumun emekçi kısmını resmetmeyi ve onların hayatlarını insanlara aktarmaya çalışan ressamların arasında Ted Holloway gibi işçi sınıfından gelen ressamların yanı sıra Van Gogh gibi madenciler ile hikayesi yaşamının bir kısmında kesişmiş ve onlara hayran kalan ressamlar da mevcuttur. “Taş Kırıcılar” ve Realizm akımı bu açıdan incelendiğinde sanatın ve sanatçının toplumdaki sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerden etkilendiği rahatlıkla görülebilir ve yorumlanabilir

bottom of page