top of page
Heykel Sanatı
Yardımcı sayfalar - 1
Heykelcilik Türleri
Temelden Profesyonele Heykelcilik Türleri

        Sanatın üç boyutlu olarak karşımıza çıktığı heykelcilik, tarihin ilk zamanlarından beri görülmektedir. Bu heykeller çok büyük miktarlarda eski Akdeniz, Hindistan ve Çin ‘in yanı sıra Orta ve Güney Amerika ve Afrika ‘da ki birçok kültür de bulunmaktadır. Heykel, birçok kültür de dini adanmışlığın merkezi olurken, son dönemler de din veya saygı ifadesi olarak özel insanlara büyük heykeller yapılmıştır.

        Klasik dönem de batı heykel geleneği sebebiyle Antik Yunan ve Yunanistan da yaygın olarak büyük şaheserler üretildiği görülür. Orta Çağ boyunca, Gotik heykeller Hristiyan inancının acılarını ve tutkularını temsil etmiştir. Heykel sanatını icra eden kişiler heykeltraş olarak adlandırılırken, heykeltıraşlar tarihin il dönemlerinden bu yana saygın insanlar olmuşturlar.

        Heykelcilik yapıldığı amaç yapılış şekli veya kullanılan malzeme çeşitlerine göre farklı isimlerde türler bulundurmaktadır.

   1. Büst Heykeller

        Büst, insan figürünün üst kısmını gösteren heykel veya dökümdür. Büstte insan vücudunun baş ve boyun kısmıyla çeşitli oranlarda göğüs ve omuz bölgesi bulunur. Büst genellikle bir kaideyle desteklenir. Mermer, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılabilir

   2. Torslar

        Tors kolları, bacakları ve başı olmayan heykel anlamına gelir.  Tors ile en önemli örnekler eski Yunan sanatına aittir. Günümüzde ise tors heykeller resim atölyelerinde öğrencilerin desen çalışması yapmaları için model olarak kullanılmaktadır.

   3. Balmumu Heykeller

        Balmumu heykel, tarihi Romalılar zamanında ölen kişinin yüzünün şeklinin alınarak, odanın bir köşesinde saklanmasına dayanan heykelcilik türüdür. Romalılar döneminde başlayan balmumu mask geleneği daha sonraları geliştirilerek, boyama yoluyla daha gerçekçi heykellere dönüşmüştür. Dünyanın birçok yerinde balmumundan yapılmış heykellerin bulunduğu müzeler vardır. Burada ünlü kişilerin gerçeğe çok yakın heykelleri sergilenmekte ve çok büyük ilgi çekmektedir.

   4. Rahatlama Heykeller

        Rölyef ya da kabartma, yüzey üzerine yapılan yükseltme, çökertme, oyma ya da kazıma şekliyle yapılan heykel şekline denir. Şamdan, kapı tokmağı gibi madeni eşyalarda, kapı, pencere kanadı, rahle, dolap, çekmece gibi ahşap eşyalarda kabartma şeklinde yapılmış süslemelere çok rastlanır.

   5. Biblo Heykeller

        Biblo minyatür ölçeklerde yapılmış zarif, gösterişli, küçük heykelcik, vazo ve süs eşyasına verilen genel bir addır. Bugün turistik eşya sırasında geniş ölçüde kullanılan ve üzerinde en çok durulan bir sanat kolu olmuştur.

   6. Bahçe Heykelleri

        Tarih öncesi çağlarda eve ait bahçeler ve kutsal bahçeler oldukça sık rastlanan bir durumdu. Bahçe heykelleri de bu zamandan beri görülen heykelcilik türlerindendir. Kutsal göller ve kutsal korular boyunca tanrı ve kral heykelleri yerleştirilirdi. Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığı kabul ettiğinde bu heykeller dinsizliğin bir ifadesi olarak görüldü ve gözden uzaklaştırıldı. Rönesans döneminde bu heykeller tekrar yeryüzüne çıkartıldı ve bahçelere yeniden yerleştirildi.

        Hepsine ek olarak heykeller yapıldıkları konuma göre farklı adlar da alabilmektedirler. Ayakta duranlarına “ayakta heykel”, at üstünde olanlarına “atlı heykel,”, lahit kapakları üzerine yapılan heykellere de “Yatar heykel” adları verilmektedir.

        Ayrıca yapıldıkları maden türüne göre de farklı isimler alan heykeller ile daha fazla bilgi almak için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz.

bottom of page